กำเนิดโรคมือเท้าปาก

posted on 28 Mar 2013 08:28 by diseasefood
โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่คนไทยเราให้ความสนใจมาก ถึงแม้ว่าสาธารณสุขจะออกมาพูดว่า โรคมือเท้าปาก ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมานี้ประเทศกัมพูชาได้มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากนี้กว่า 60 คนที่เปิดเผย และไทยก็มีผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย 

โรคมือเท้าปาก สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อEnterovirus โดยได้ค้นพบการระบาดครั้งแรกมือปีพ.ศ. 2500 ในประเทศแคนาดา ลักษรณะอาการมีไข้และมีตุ่มในปาก มือ เท้าซึ่งเกิดขึ้นกับเด็ก และอีกไม่นานโรคนี้ก็ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในปี พ.ศ.2502 กับเด็กในเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ จนได้มีคนกล่าวขานโรคนี้ว่า  Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) และโรคนี้ก็ได้ระบาดไปทั่วโลก

โรคมือเท้าปากในแต่ละที่จะมีการระบาดแตกต่างกันไป โดยประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นจะพบในช่วงฤดูร้อนและใบไม้ร่วง เท่านั้น แต่ประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นจะพบโรคนี้ตลอดท้ั้งปี แต่ช่วงที่หน้าเป็นห่วงมากคือช่วงฤดูฝน เพราะโรคนี้จะระบาดหนักมาก ส่วนใหญ่แล้วจะพบในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี และเด็กทารก